Tjänster

Bokföring

Bokföringen är en nödvändig bas i ditt företags verksamhet, varifrån man hämtar information om hur företaget mår. När du anlitar oss får du en ”egen” redovisningskonsult som blir din personliga kontakt.

Bokslut

Bokslut ska upprättas i nästan samtliga företag. För enskilda firmor och handelsbolag behöver i normalfallet endast ett förenklat årsbokslut (BFNAR 2017:3) upprättas. Aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som under vissa förutsättningar ska revideras av en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsredovisning för aktiebolag skall vara klar senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Deklarationer

Samtliga privatpersoner med näringsverksamhet och bolag måste årligen lämna in en inkomstdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor. Vi upprättar årligen ett stort antal inkomstdeklarationer och har mångårig erfarenhet av samtliga de speciella omständigheter som kan ligga till grund för en inkomstdeklaration. Vi ser till att din deklarationen blir korrekt upprättad samt inlämnas vid rätt tidpunkt.

Bolagsbildningar

Vi hjälper dig på ett smidigt sätt bilda aktiebolag samt bistå med råd inför en sådan bildning.

Lönehantering

För dig som vill lägga ut din löneredovisning på entreprenad. Löneberäkning upplevs av många företagare som en komplicerad del av företagandet. Det kan därför vara en god lösning att lägga ut hela löneadministrationen på extern part. Vi använder Crona lön och ser till att lönerna blir korrekt hanterade, skickar lönespecifikationer till dina anställda och om så önskas, skickar betalningsuppdrag till din bank.

Budget

En genomarbetad budget är grunden för allt framgångsrikt företagande. Inför en ansökan om externa pengar är en budget en förutsättning, gärna tillsammans med en affärsplan. Kontakta oss för en genomgång av dina behov gällande affärsplan och kommunikation med externa finansiärer och investerare.