Redovisningsbyrå Solna

Din redovisningsbyrå i Solna

Har ni ett företag, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller eget företag? Om ni finns i Solna och behöver en redovisningsbyrå i Solna som kan ta hand om ert företags redovisning, bokföring, deklarationer, skatte- och momsbetalningar så finns ABK Ekonomitjänst i Solna. Vi erbjuder kvalitativa tjänster för bokföring och redovisning för alla typer av företag i Solna.

Anlita oss som din redovisningsbyrå i Solna

Om ni vill det kan vi hålla ordning och reda på ert företags finanser. Vi kan ta hand om er bokföring och redovisning som alla företag måste hålla sig med och visa om man blir ombedd till det. Med våra tjänster kommer ni att varje månad få veta hur ekonomin ser ut på ert företag. Ni kommer att kunna ha kontrollen på ert saldo, ser när era fakturor har betalats, vad som har kommit in i form av intäkter och vad som har gått ut ur företaget i form av betalningar, löner och avgifter, skatter och arbetsgivaravgifter, om ni har anställda vill säga.

Alla företag behöver ha ordning på sin ekonomi, så att ni vet när ni kan växa, vilka satsningar som har gett ökade intäkter, eller vilka poster som slukar vinsten. När ni får en god redovisning kan ni se vilka åtgärder som krävs för att er ekonomi ska växa, företaget kan växa och när ni kan utöka verksamheten. Det är först med en god ekonomi och ordning på den som gör att ni kan anställa fler, köpa in mer av det som ni behöver, eller när det är dags att investera för ökad tillväxt.

Så arbetar vi på ABK Ekonomitjänst AB

All vår redovisning grundar sig på God redovisningssed och vi följer naturligtvis alla lagar och regler för redovisning som godkänts av Bolagsverket, Skatteverket och andra myndigheter. För oss är det en självklarhet att alltid arbeta enligt god redovisningssed när det kommer till hur man utformar en löpande redovisning och arkivering. Det innebär också att vi arbetar enligt alla lagens krav på uppställningsformer, och upplysningar som ska vara med i årsredovisningar.

Definitionen av God redovisningssed kan förklaras så här: “Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. En God redovisningssed handlar om att följa ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga … God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper.”
(Citaten är tagna ur Skatteverkets hemsida)

Förutom den svenska lagen för God redovisningssed, tillkommer även EU-lagar om hur ett företags redovisning ska se ut. I stort sett gäller det att redovisningen ska ge en rättvis bild av ett företags ekonomi.

Ett företags redovisning ska även följa allmänna råd och rekommendationer från till exempel Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet som även gäller finansiella bolag. Bokföringsnämnden har också fått en allt större betydelse för utveckling av det som vi kallar för God redovisningssed och vad som kommer från den myndigheten är det något som vi självklart följer. Vi arbetar ständigt för att utvecklas och bli en allt bättre redovisningsbyrå i Solna.

Anlita oss som er redovisningsbyrå!

Anlita oss som er redovisningsbyrå i Solna – vi ser till så att ni har en fullgod redovisning som inger förtroende för ert företag! Vi som arbetar på ABK Ekonomitjänst AB är ekonomer och vill gärna hålla en nära relation med alla våra kunder. Vi är medlemmar i FAR, som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivning, löner och specialister inom företagsekonomi.

För oss är begrepp som förtroende och kvalitet viktiga. Därför arbetar vi aktivt för att inge alla våra kunder förtroendet för vår kunskap och kompetens. ABK Ekonomitjänst har funnits ända sedan 1995, och under årens lopp har vi fått stor förståelse för de villkor som företagen har att arbeta med. Fler tjänster som vi erbjuder förutom redovisning i Solna, är även bokföring, bokslut, deklarationer, bolagsbildningar, löner, budget och mycket annat. Ni är välkomna att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda er. Berätta också gärna vad ni behöver hjälp med, så kan vi säkert hjälpa er.