Redovisningsbyrå Kista

Välrenommerad redovisningsbyrå i Kista

Behöver ni anlita tjänster för ert företags ekonomi av en redovisningsbyrå i Kista? ABK Ekonomitjänst finns i Kista och erbjuder företag, små som stora aktiebolag, egenföretagare, ekonomiska föreningar och handelsbolag alla slags tjänster som er redovisningsbyrå i Kista.

Vi har funnits ända sedan 1995 och har under årens lopp fått stor erfarenhet av redovisning, bokföring, bokslut, moms- och skattebetalningar, deklarationer med mera för företag. Därför kan vi erbjuda stor kompetens och kvalitet som er redovisningsbyrå i Kista.

Anlita redovisningsbyrå i Kista

Vikten av ha en god ordning och reda på sina finanser i sitt företag, känner nog de flesta till. Men om man själv inte är född den egenskapen att ha ordning på sina ekonomiska siffror är det bättre att anlita en tjänst som gör det åt en. Då kan ni istället fokusera på det som är er specialitet; ert företagande och er produktion av tjänster och produkter. Vår redovisningsbyrå i Kista arbetar alltid efter God redovisningssed, som krävs av alla företag i enlighet med den svenska lagen. Men vad innebär det? Vad är god redovisningssed?

Enligt Skatteverket är en God redovisningssed: “Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. En God redovisningssed handlar om att följa ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”
och en
“God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”

Här gäller även EU-lagar om redovisning

Förutom den svenska lagen för God redovisningssed, tillkommer även EU-lagar om hur ett företags redovisning ska se ut. I stort sett gäller det att redovisningen ska ge en rättvis bild av ett företags ekonomi.

Ett företags redovisning ska även följa allmänna råd och rekommendationer från till exempel Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet som även gäller finansiella bolag. Bokföringsnämnden har också fått en allt större betydelse för utveckling av det som vi kallar för God redovisningssed och vad som kommer från den myndigheten är det något som vi självklart följer. Vi arbetar ständigt för att utvecklas och bli en allt bättre redovisningsbyrå i Stockholm.

Så här arbetar ABK Ekonomitjänst AB

Anlita oss som er redovisningsbyrå i Kista – vi ser till så att ni har en fullgod redovisning som inger förtroende för ert företag!

Vi som arbetar på ABK Ekonomitjänst AB är alla ekonomer och vill gärna hålla en nära relation med alla våra kunder. Vi är medlemmar i branschorganisationen FAR för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivning, löner och specialister inom företagsekonomi. Alla är engagerade ekonomer som du kommer att se. Vi engagerar oss gärna i ert företag och ger råd och tips på hur er ekonomiska administration kan förbättras och förenklas så att ni kan fokusera på det som är det viktigaste i ert företag.

För oss är begrepp som förtroende och kvalitet viktiga. Därför arbetar vi aktivt för att inge alla våra kunder förtroendet för vår kunskap och kompetens. Fler tjänster som vi erbjuder förutom redovisning i Solna, är även bokföring, bokslut, deklarationer, bolagsbildningar, löner, budget och mycket annat. Ni är välkomna att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda er. Berätta också gärna vad ni behöver hjälp med, så kan vi säkert hjälpa er.