Bokföring Solna

Står till tjänst med bokföring i Solna

Har ni ett företag som behöver hjälp med ekonomifunktionen och som finns i Solna? ABK Ekonomitjänst AB är en fullservicebyrå inom redovisning. Vi välkomnar alla slags företag, aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor som behöver biträde med ekonomifunktionen.

Att sköta bokföringen för sitt företag är ett krav för alla som driver näringsverksamhet, ett krav som kommer från bokföringslagen. Men alla som är duktiga på att starta och driva företag är inte födda för att kunna hålla sitt företag med en bra och noggrann bokföring. Istället för att slita med er bokföring och lägga ner energi och tid på det, kan ni anlita ABK Ekonomitjänst i stället.

Erbjuder bokföring i Solna

Vi har mångårig erfarenhet av bokföring, bokslut, löner, inkomstdeklarationer etc. som är nödvändiga i ett företag. Dessutom är vi en auktoriserad redovisningsbyrå vilket borgar för hög kvalitet.
Med vårt biträde kan ni som företag fokusera på det som ni är bra på; att driva företag och se till att det växer, får in fler kunder. Så låt oss hjälpa er med de ekonomidelar som känns betungande så kan ni arbeta med det som ni är duktiga på.

Genom en väl fungerande ekonomifunktion får ni kontroll på vilka tjänster och produkter som lönar sig, som säljer bra och gör att ni kan arbeta på att få in fler kunder, sälja mer, få företaget att växa. En noggrann bokföring gör även så att ni ser vilka onödiga kostnader som ni har, hur ni kan effektivisera verksamheten och vidta rätt mått och steg för god lönsamhet.

Fler erbjudanden från ABK

Vi som arbetar på ABK Ekonomitjänst kan erbjuda fler tjänster, än bokföring, vi arbetar även med bokslut, deklarationer, bolagsbildningar och kan hantera löner och arbeta med budget för ert företag. Så om ni behöver bokföring för ert bolag kanske ni även behöver våra tjänster för bokslut, årsredovisning, betala er moms och skatter, göra deklarationer och ge goda råd och tips. Det är bra att alltid tänka på vad som kan förbättras när det kommer till ekonomin i ert företag, endast så kan det växa och en dag bli ett stort företag. All bokföring är instrument som ni kan ändra, arbeta med och förfina så att den ekonomiska administrationen blir bättre. Den hjälper er att hålla ordning på allt som kommer in och det som går ut. Vi arbetar med cash flow, ser till att stärka hela företagets ekonomi, kan ge råd om investeringar och hur ni kan kapa utgifter som ni inte behöver.


kontakta oss